Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving die tegen windturbines zijn in het mooie Gein, verenigd in de Stichting Stop Windturbines Geingebied. Onze petitie 'Geen megawindmolens in 't Gein' is al meer dan 4000 keer ondertekend, maar hebben er veel meer nodig. De stichting werkt samen met de vereniging Spaar het Gein en met Stop windturbines Aetsveldse polder.

In het verleden is er met succes actie gevoerd: om de verbinding A6-A9 uit het gebied te weren, om het spoor met een aquaduct onder het Gein door te leggen, om bij de dijkverzwaring de bomen aan het riviertje te behouden en om recreatieve helikoptervluchten tegen te houden. Nu zijn we opnieuw verenigd om dit prachtige gebied vrij te houden van industriële windturbines.

Ons hoofddoel is dat het hele Geingebied als zoekgebied uitgesloten wordt!
Wat zijn onze doelstellingen? 

Wij willen het Gein en het unieke landschap er omheen ongeschonden doorgeven aan volgende generaties zodat:

Wat is hiervoor nodig? 
Wat doen wij hieraan? 
Contact ons

Stichting Stop Windturbines Geingebied bestaat uit bezorgde vrijwilligers die vóór schone energie zijn. Maar niet ten koste van de natuur en de gezondheid van de bewoners! 

Voor vragen aan Stichting Stop Windturbines Geingebied mail naar:

info@stopwindturbinesgeingebied.nl

 

Doneer 

Stichting Stop Windturbines Geingebied wordt niet gesubsidieerd en vragen u ons dan ook te ondersteunen met een donatie. 

Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47 t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied

Klik hier voor onze privacy verklaring

info@stopwindturbinesgeingebied.nl
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein