Gezondheid

Meer en meer blijkt dat windturbines wel degelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de laatste inzichten. 

 

Brief Amsterdamse huisartsen - 19 januari 2021

7 Amsterdamse huisartsen schrijven in een brief aan alle Amsterdamse huisartsen over de gezondheidsgevolgen van plaatsing van windturbines te dicht bij bebouwing

Lees verder....  

101 bezorgde inwoners sturen brief gevaar voor volksgezondheid door plaatsen van windmolens - 1 oktober 2020

Geïnspireerd door de podcast van afgelopen zaterdag van het programma Argos op NPO1 over de gezondheidsrisico’s als gevolg van industriële windturbines hebben wij, bezorgde inwoners van de gemeente DRV, gemeend u als Wethouder met Gezondheid in uw portefeuille deze brief te schrijven.

Lees verder....  

Volgens het gerenommeerde tijdschrift Medisch Contact maken Windmolens wel degelijk ziek

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

Lees verder....  

Infrasound caused by Industrial Wind Turbines

Important 28-minute documentary by the science programme “planet e.” of the second German television ZDF

Kijk verder....  

Windmolens schadelijk voor de gezondheid? - Mijn Gezonheidsgids

Vanuit de auto of op de fiets door de weilanden, is menig persoon weleens voorbij een windmolen gekomen. Zo vredig en haast geruisloos als ze lijken te draaien, blijkt dit niet helemaal het geval te zijn. Neurowetenschapper Paul Van de Heyning (UZA/UAntwerpen) zegt dat windmolens de gezondheid kunnen schaden.

Lees verder....  

GGD GHOR Nederland positief over klimaatbeleid maar blijft aandacht vragen voor gezondheid

Het klimaatbeleid van het kabinet levert ook een bijdrage aan de gezondheid. Sommige maatregelen zullen zelfs direct tot grote gezondheidswinst leiden. Sommige maatregelen hebben echter ook neveneffecten die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. GGD GHOR roept op om bij besluiten ook de effecten op de gezondheid mee te laten wegen en aandacht te hebben voor kansen waarbij klimaatmaatregelen ook de gezondheid beschermen of verbeteren.

Lees verder....  

Windmolenpark als eindeloze trein - Kennislink 

Geluidsoverlast van windmolens? Omwonenden van moderne windmolenparken klagen regelmatig dat de molens ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Volgens onderzoeker Frits van den Berg neemt het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toe, omdat het ver boven de grond harder gaat waaien. Van den Berg promoveert op 12 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder....  

Gezondheidsrisico's, minimumafstanden tot de bewoning en een achterhaalde wetgeving - Windmolenklachten.be

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, bracht recent een nieuw rapport uit waarin een opvallende waarschuwing voor de risico's van windturbinegeluid. Men stelt dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.

Lees verder....  

Impact van windturbines op gezondheid: Internationaal steeds meer waarschuwingen - Groen inZicht 

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windturbines in hun buurt ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware don quichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Tevergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt wetenschapper Prof. Frits van den Berg. In dit lange artikel lees je er meer over. Ga er maar eens goed voor zitten.

Lees verder....  

Windturbines in polders bij Utrecht zorgen wél voor veel overlast - ad.nl

Windturbines in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop moeten voor de opwekking van duurzame energie gaan zorgen. Omwonenden Pieter van Veenen en Jan van Rossum stellen dat kritische rapporten over geluidsoverlast worden genegeerd.

Lees verder....  

Voor meer artikelen over gezondheid kunt u ook terecht bij onze netvouz database.