terug
Alarm windturbines Gaasperplas Ancoudermeer
Mega Windturbines bij Abcoudermeer en Gaasperplas weer een stap dichterbij!

Gemeente Amsterdam heeft vergaande plannen om 17 windturbines te plaatsen in Amsterdam. De plaatsen waar deze windmolens kunnen komen, de zogenaamde zoekgebieden, zijn al aangewezen en worden dit voorjaar door de gemeente definitief vastgesteld. In Amsterdam Zuidoost zijn twee gebieden aangewezen: bij de Gaasperplas/Driemond en bij het Abcoudermeer. En zo dreigen de plannen van Amsterdam het Geingebied en Abcoude te ontsieren. 

  Windturbines Gaasperplas vanaf Gein-Zuid

Windturbines bij de Gaasperplas aan de rand van De Ronde Venen op minder dan 500 meter afstand van bebouwing aan het Gein. Ter referentie, de electriciteitsmast voor de verste windturbine is zo'n 50-60 meter hoog en staat op 800 meter.
Windturbines Abcoudermeer vanaf Abcoude
Windturbines rond de golfbaan aan het Abcoudermeer. Ter referentie in de achtergrond windmolen de Amstelvogel bij Oudekerk. Die heeft een tiphoogte van 120 meter en staat 2 keer zover weg als de verste ingemonteerde turbine die een tiphoogte van 200 meter heeft.
Amsterdam zuidoost windturbine locaties
Windturbine locaties rond de golfbaan aan het Abcoudermeer en ten zuiden van de Gaasperplas.
Te weinig ruimte

Probleem is dat Amsterdam te weinig ruimte heeft om windturbines te plaatsen. Daardoor komen de turbines te dicht bij woningen en verstoren zij de weinige groene gebieden die juist zo belangrijk zijn voor de bewoners. Windturbines geven overlast in de directe omgeving: geluid, slagschaduw, horizonvervuiling, verrommeling van het landschap en continu rode knipperlichten om vliegtuigen te waarschuwen. 

Geen draagvlak, gemeente drukt door

Uit inspraakrondes is gebleken dat er geen draagvlak is onder de bewoners voor het plaatsen van windturbines zo dicht bij de bebouwing en in het groen. Toch drukt de gemeente door. In de raadsvergadering van 10 februari werden door de oppositie moties ingediend over alternatieven, zoals meer zonnepanelen op de daken, waardoor minder turbines nodig zijn. Ook waren er moties om overlast terug te dringen, zoals een veilige afstand tot de huizen en het sparen van recreatie- en groengebieden. En een motie om rekening te houden met buurtgemeenten om te voorkomen dat er een ophoping van turbines aan de gemeentegrenzen ontstaat. Al deze moties werden verworpen. Daaruit blijkt dat de gemeente zich te weinig aantrekt van de bezwaren van bewoners. 

Binnenkort valt de beslissing

Dit voorjaar neemt de gemeente een definitief besluit over de zoekgebieden. In de commissievergadering die dan plaats vindt is onze laatste kans om in te spreken. Als de zoekgebieden zijn vastgesteld komen in deze gebieden een aantal windturbines te staan. Bewoners kunnen dan alleen nog iets zeggen over waar de turbines binnen het zoekgebied geplaatst worden. Dat mogen we dan zelf uitvechten met de organisaties en/of bedrijven die de turbines plaatsen en beheren. De gemeente ziet dan toe en controleert.

Gemeente staat overlast toe

Dat wordt een ongelijk gevecht, aangezien Amsterdam een minimale afstand van 350 meter tot de bebouwing hanteert, terwijl pas op 1500 meter de turbines geen overlast geven voor bewoners. De turbines komen dus én te dicht bij de woningen te staan, én geven binnen een straal van 1500 meter overlast. Zou de gemeente de overlast voor bewoners werkelijk serieus nemen, dan zouden de meeste zoekgebieden afvallen. Zie hieronder de gebieden rond een turbine (ingetekend zijn mogelijke plaatsen voor een windturbine) die overlast krijgen.

Amsterdam Zuid-Oost zoekgebieden windturbines
Wat kunt u doen?
    Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
  • Teken de petitie tegen windmolens in het Geingebied op deze website.
  • Teken de petitie tegen windmolens in Amsterdam op www.windalarm.amsterdam/petitie. Windalarm houdt u dan op de hoogte.
  • Geef u op om flyers in Amsterdam Zuidoost, Driemond en Abcoude te verspreiden. Ook kunt u raamposters ophangen. Aanmelden via info@stopwindturbinesgeingebied.nl. Klik hier voor de flyer.
  • Neem deel aan de informatie- en protestbijeenkomsten van Windalarm Amsterdam. De data worden bekend gemaakt op www.windalarm.amsterdam.
  • Meld u aan als inspreker. In mei is er in Amsterdam een commissievergadering over de definitieve vaststelling van de zoekgebieden. Een laatste kans om tegengeluid te laten horen. Kijk hier voor de meest recente inspraakteksten en voor meer achtergrondinformatie.
  • Benader de Amsterdamse politieke partijen en raadsleden. E-mailadressen van de raadsleden vindt u hier: www.windalarm.amsterdam/raadsleden.
  • Stuur een brief aan de gemeente Amsterdam. Download hier een voorbeeld brief. Zorg ervoor dat men weet dat de brief vanuit Stichting Stop Windturbines Geingebied of vanuit Abcoude is. Hoe meer brieven, hoe beter. Ze zullen heus niet allemaal gelezen worden maar het aantal telt!